VšĮ Kauno kovos menų akademija įgyvendina projektą, bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas

VšĮ Kauno kovos menų akademija įgyvendina projektą, bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas

VšĮ Kauno kovos menų akademija įgyvendina bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis projektą „Sporto inventoriaus įsigijimas, siekiant kovos menų sporto plėtros Kauno miesto ir rajono bendruomenėje“Nr. SRFSIĮ-2020-1-0077, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

Projekto partneriai:

- Lietuvos neįgaliųjų plaukimo federacija;

- SVEIKATOS IR INTEGRACIJOS KLUBAS;

- Lietuvos shotokan karate federacija.

 

Projekto pradžia: 2020 m. rugsėjo 3 d.

Projekto pabaiga: 2021 m. rugsėjo 2 d.

 

Projekto tikslas – Kovos menų sporto plėtra Kauno miesto ir rajono bendruomenėje, įtraukiant taip pat neįgaliuosius asmenis.

 

Projekto uždavinys - Kovos menų sporto plėtra, įtraukiant Kauno miesto ir rajono bendruomenės skirtingo amžiaus asmenis, taip pat ir neįgaliuosius.

 

Projekto veikla - Reguliaraus fizinio aktyvumo skatinimas kovos menų sporto veiklose, įtraukiant Kauno miesto ir rajono bendruomenės skirtingo amžiaus asmenis, taip pat ir neįgaliuosius.

 

Projekto poveiklės:

-          Įsigyjamas kovos menų sporto inventorius;

-          12 mėnesių bus vykdomos treniruotės po 1,5 val. kiekvienai grupei per savaitę ne mažiau kaip 3 kartus. Numatytas tikslinės grupės dalyvių skaičius yra 250 sportuojančių asmenų, kuriuos sudarys 70 vaikų, 100 jaunimo ir 80 suaugusių. Į sportuojančių grupes bus įtraukiami ir neįgalieji asmenys.

-          Treniruočių vykdymo pradžioje planuojama surengti seminarus projekto tikslinėms grupėms apie įvairių dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui ir sveikatai.

-          Treniruočių vykdymo eigoje yra planuojama pravesti projekto jaunimui seminarus, apie kovos menų trenerio profesiją, jos privalumus, informuojant, kaip įgyjama ši kvalifikacija, kad jaunimas būtų skatinamas siekti dvikryptės sportininkų karjeros kovos menų sporte.

-          Projekto vykdymo eigoje yra planuojama surengti varžybas projekto dalyviams, siekiant įsivertinti įgytą kovos menų patirtį.

 

Numatomi projekto rezultatai:

Įsigytas kokybiškas trūkstamas kovos menų sporto inventorius. Surinkta numatyta projekto tikslinė grupė, įtraukiant ją į treniruotes ir vykdomus renginius, 250 Kauno miesto ir rajono bendruomenės narių. 12 mėnesių ne mažiau kaip tris kartus per savaitę yra vykdomos treniruotės suformuotoms grupėms. Įvykdžius seminarus, visi dalyviai supažindinami apie įvairių dopingo preparatų žalą žmogaus organizmui, taip pat įvykdžius seminarus jaunimui, jaunimas įgis žinių apie kovos menų trenerio profesiją, jos privalumus. Surengtos kiekvienai sportuojančiai grupei varžybos. Kauno miesto ir rajono vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projekto veiklas.

 

Projektas užtikrins Kauno miesto ir rajono bendruomenės sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą ir kovos menų sportą skatinimą ir kovos menų sporto plėtrą, taip pat didins reguliariai sportuojančių asmenų šalyje skaičių, jų laisvalaikis taps turiningesnis, didės asmenų darbingumas, stiprės visuomenės sanglauda, gerės Lietuvos Respublikos gyventojų (nuo vaiko iki senjoro, taip pat neįgaliųjų) fizinė ir psichikos sveikata ir gyvenimo kokybė.