„Kovos menų sporto bazės pritaikymas neįgaliesiems, siekiant neįgaliųjų sporto plėtros“

UAB "Empatija"įgyvendina projektą,finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis

UAB "Empatija" įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą „Kovos menų sporto bazės pritaikymas neįgaliesiems, siekiant neįgaliųjų sporto plėtros“Nr.SP2019-1-130.

 

Atsakinga institucija- Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 18 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. spalio30 d.

 

Projekto tikslas - Kovos menų sporto bazės pritaikymas neįgaliesiems, siekiant Kauno miesto neįgaliųjų sporto plėtros.

 

Projekto uždaviniai:

1. Neįgaliųjų keltuvo montavimo darbai.

2. Kauno miesto bendruomenės neįgaliųjų kovos menų sporto plėtra.

 

Numatomi projekto rezultatai:

1.1. Sumontuotas neįgaliųjų keltuvas, sudarantis jiems sąlygas savarankiškai patekti į kovos menų sporto sales.

2.1. Kauno miesto bendruomenės 30 neįgaliųjų aktyviai dalyvauja kovos menų sporto veikloje.

 

Projekto dėka, neįgaliems asmenims bus sudarytos galimybės dalyvauti fizinio aktyvumo kovos menų sporto veiklose. Pritaikius sporto bazę judėjimo negalią turintiems asmenims, bus užtikrinamos jų teisės sportuoti ir būti fiziškai aktyviais, taip pat sudarytos galimybės neįgaliems žmonėms dalyvauti visuomenės gyvenime beiturėti lygias teises. Integravimo proceso esminė nuostata yra ta, kadžmogus su negalia turi dalyvauti socialinėje įgalių žmonių bendruomenės veikloje. Tai padeda šiems žmonėms būti aktyvesniems ir gyventi drauge su tais, kurie neturi ypatingų negalių.UAB "Empatija"įgyvendina projektą,finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis

UAB "Empatija" įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą sporto projektą „Kovos menų sporto bazės pritaikymas neįgaliesiems, siekiant neįgaliųjų sporto plėtros“Nr.SP2019-1-130.

 

Atsakinga institucija- Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 18 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2020 m. spalio30 d.

 

Projekto tikslas - Kovos menų sporto bazės pritaikymas neįgaliesiems, siekiant Kauno miesto neįgaliųjų sporto plėtros.

 

Projekto uždaviniai:

1. Neįgaliųjų keltuvo montavimo darbai.

2. Kauno miesto bendruomenės neįgaliųjų kovos menų sporto plėtra.

 

Numatomi projekto rezultatai:

1.1. Sumontuotas neįgaliųjų keltuvas, sudarantis jiems sąlygas savarankiškai patekti į kovos menų sporto sales.

2.1. Kauno miesto bendruomenės 30 neįgaliųjų aktyviai dalyvauja kovos menų sporto veikloje.

 

Projekto dėka, neįgaliems asmenims bus sudarytos galimybės dalyvauti fizinio aktyvumo kovos menų sporto veiklose. Pritaikius sporto bazę judėjimo negalią turintiems asmenims, bus užtikrinamos jų teisės sportuoti ir būti fiziškai aktyviais, taip pat sudarytos galimybės neįgaliems žmonėms dalyvauti visuomenės gyvenime beiturėti lygias teises. Integravimo proceso esminė nuostata yra ta, kadžmogus su negalia turi dalyvauti socialinėje įgalių žmonių bendruomenės veikloje. Tai padeda šiems žmonėms būti aktyvesniems ir gyventi drauge su tais, kurie neturi ypatingų negalių.